Indkaldelse til

Regnskabs-beboermøde

tirsdag den 27. marts 2012

kl. 19 i Mosegårdshallen.

Dagsorden ifølge VA´s vedtægter:

1. Formalia

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af referent

5. Beretning

6. Regnskab 2011

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg til udvalg

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Regnskabs-bebeboermødet, skal være afleveret i bestyrelsens postkasse 

MURERGÅRDEN 7eller på mail bestyrelsen@va-syd.dk

senest tirsdag den 13. marts 2012 kl. 16.00

Afdelingsbestyrelsen