Renovering af legepladser er i fuld gang

Legepladsen ved vaskeriet har gennemgået en kraftig foryngelse.

Siden færdigørelsen har der været rigtig mange børn på besøg og de synes alle, at det er blevet alle tiders plads.