Information omkring skimmelsvamp sagen i Gadekæret.
Orientering omkring skimmelsvamp i kæret ved Bo Vest & Ejendomskontoret.