Indkaldelse til Ekstraordinært beboermøde
den 5. marts 2012 kl. 19:00 i Mosegårdshallen.
1. Formalia
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Valg af referent.
5. Hvordan bringes helhedsplanen i
overensstemmelse med
beboermødets vedtagelse.
Afdelingsbestyrelsen