Indkaldelse til

Ekstraordinært

Regnskabs-beboermøde

TIRSDAG den 9. juni 2009 kl. 19,00

i Mosegårdshallen

Dagsorden ifølge VA´s vedtægter:

 

1. Formalia

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af referent

5. Regnskab 2008

6. Afstemning om nye køkkener

7. Eventuelt

 

Afdelingsbestyrelsen

18/5   2009